ทองคำขึ้น 200 ทองคำแท่งขาย 18,850 บาท
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:48 น.

 

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยเปิดตลาดราคา ขึ้น 200 ดังนี้

ทองแท่ง

รับซื้อ 18,750.00 บาท ขายออก 18,850.00 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ 18,419.40 บาท ขายออก 19,350.00 บาท