พณ.แนะโอกาสทองทางการค้า 26 ก.พ.
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 14:02 น.

 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดการจัดสัมมนาหัวข้อ “โอกาสทองทางการค้า เดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา” ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการทำการค้าชายแดน และการลงทุนในบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้านวัตกรรม มาให้ความรู้ด้านพื้นฐานโครงสร้างตลาด เทคนิคการเจรจาทางการค้า

 

อย่างไรก็ตาม งานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มการค้า การลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในปี 2562 ได้มีการจัดสัมมนาไปแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี,สงขลา และสระแก้ว และมีกำหนดที่จะจัดต่อเนื่องตลอดปี 2562 สำหรับการค้าชายแดนไทย–เมียนมา ในปี 2561 มีมูลค่า 193,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.88