สนช.ตั้งกมธ.สอบประวัติ 2 ว่าที่กกต.
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:49 น.

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เพื่อพิจารณาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 คน คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทนายความ  โดยที่ประชุมมีมติให้ตั้งกรรมาธิการฯ จำนวน 17 คน และมีเวลาทำงานเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลดังกล่าว จำนวน 45 วัน ก่อนจะเสนอรายงานให้ที่ประชุม สนช. ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่ง กกต. หรือไม่ต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายเลิศวิโรจน์ เป็นผู้ที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา เป็น กกต. ตามคุณสมบัติเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งจากประวัติที่ยื่นต่อคณะกรรมการสรรหา กกต. ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานฯ ระบุว่า มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ 5 ปี 5 เดือน  ขณะที่นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทนายความ ผู้สมัครตามคุณสมบัติประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ ไม่น้อยกว่า 20 ปี พบประวัติที่ยื่นต่อประธานกรรมการสรรหา ว่า เคยเป็นที่ปรึกษานายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มาตั้งแต่ปี 2550  นอกจากนั้นยังเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และอีกหลายมหาวิทยาลัยด้วย ขณะที่อาชีพปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมาย ดร.ฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ ตั้งอยู่ เขตดุสิต กทม.