เปิด 9 เส้นทางให้ปชช.เลือกลงทะเบียนร่วม Bike อุ่นไอรัก
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13:15 น.

 

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในโอกาสพิธีเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

 

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต-สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไป-กลับ 39 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

 

โดยแผนที่เส้นทางปั่นจักรยานของประชาชน แบ่งเป็นจุดปั่นจักรยาน 9 จุด ตามเส้นทางเสด็จ ฯ และมีระยะทางปั่นจักรยานให้ประชาชนสามารถเลือกได้ โดยมีขบวนดังต่อไปนี้

 

1. ลานคนเมือง ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัว เริ่มต้นปั่น เวลา 08.00 น. โดยเป็นการปั่นจักรยานเพื่อเที่ยวชมจุดสำคัญซึ่งมี 4 จุดใหญ่ คือ เสาชิงช้า พระบรมมหาราชวัง ท่าราชวรดิษฐ์ และสวนสราญรมย์ เป็นต้น โดยปั่นตามเส้นทางต่อไปนี้ ลานคนเมือง-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-แยกผ่านพิภพลีลา-ศาลหลักเมือง-ถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช-ถนนท้ายวัง-แยก นรด.-ถนนเจริญกรุง-แยกอุณากรรณ-สวนรมณีนาถ

 

2. สนามม้านางเลิ้ง ระยะทาง 16.2 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ สนามม้านางเลิ้ง-แยกมิสกวัน-แยกผ่านพิภพลีลา-แยก นรด.-แยก SAB-สะพานพระปกเกล้า-แยกบ้านแขก-ถนนอิสรภาพ-ถนนท่าดินแดง-สะพานพุทธ-ถนนมหาราช-ถนนหน้าพระธาตุ-ถนนเจ้าฟ้า-ถนนราชดำเนินกลาง-แยกผ่านฟ้า-ถนนนครสวรรค์-สะพานเทวกรรมรังรักษ์-สนามม้านางเลิ้ง

 

3. สนามม้านางเลิ้ง ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ สนามม้านางเลิ้ง-แยกผ่านพิภพลีลา-สะพานพระปิ่นเกล้า-แยกอรุณอมรินทร์-สะพานพระราม 8-แยกวิสุทธิกษัตริย์-แยก จปร.-แยกมิสกวัน-สนามม้านางเลิ้ง

 

4. สนามหลวง ระยะทาง 11 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ สนามหลวง-แยก นรด.-แยก SAB-สะพานพระปกเกล้า-แยกบ้านแขก-ถนนอิสรภาพ-ถนนท่าดินแดง-สะพานพุทธ-ถนนมหาราช-ถนนหน้าพระธาตุ-สนามหลวง

 

5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 20.6 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า-แยกพระประแดง-ซอยสุขสวัสดิ์ 47-แยกพระประแดง-โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า

 

6. แยกตากสิน ระยะทาง 23.2 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ ใต้สะพานตากสิน-แยกพระประแดง-ถนนสุขสวัสดิ์-แยกตากสิน-ใต้สะพานตากสิน

 

7. ถนนอินทรพิทักษ์ ระยะทาง 24.3 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ วงเวียนใหญ่-แยกพระประแดง-ถนนสุขสวัสดิ์-แยกพระประแดง-วงเวียนใหญ่

 

8. พระประแดงอาเขต ระยะทาง 15.0 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ พระประแดงอาเขต-แยกมไหศวรรย์-แยกท่าพระ-วงเวียนใหญ่-แยกพระประแดง-ถนนสุขสวัสดิ์-พระประแดงอาเขต

 

9. โกดังศุภนาวากรุ๊ป ระยะทาง 23 กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่ โกดังศุภนาวากรุ๊ป-แยกพระประแดง-โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า-วงเวียนใหญ่ (วนกลับ)-โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า-แยกพระประแดง-โกดังศุภนาวากรุ๊ป

 

ส่วนในต่างจังหวัด ตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้น

 

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียน


เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111