"อาคม" สั่งเตรียมแผนพัฒนาสนามบินกระบี่
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 11:48 น.

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่ง เตรียมแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ รองรับ เที่ยวบิน และ ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุมติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตามนโยบาย One Transport One Family พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและแผนการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ว่า ได้มีสั่งการให้ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เตรียมแผนการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เติบโตในอนาคต พร้อมทั้งพิจารณาวางแผนสำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นประชาสัมพันธ์การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ขณะเดียวกันให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องเข้มงวดกฎระเบียบการจอดรถให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ปัจจุบัน กรมท่าอากาศยานมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารจอดรถ และโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร ได้ถึง 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8 ล้านคน/ปี และสามารถรองรับอากาศยานแบบโบอิ้งได้ถึง 40 ลำ