ทองคำเปิด ทองรูปพรรณขาย 19,100 บาท
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09:31 น.