ข่าวเด่นเกาะกระแส

ปชช.จี้รบ.แก้อาชญากรรมเพิ่มโทษ

  สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน จำนวน1,325 ตัวอย่าง เรื่อง ความไม่ปลอดภัยของประชาชน โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.4 ต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขฃปัญหาอาชญากรรม โจรผู้ร้ายชุกชุม อิทธิพลข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ล้วงกระเป๋า จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน รองลงมาคือ ร้อยละ 54.1 ระบุ ปัญหาอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยทางถนน ไล่บี้จี้ท้าย ไม่ทำตามกฎหมาย ร้อยละ 53.7 ระบุ ความไม่ปลอดภัยทางอาหาร เช่น สารพิษปนเปื้อน ร้อยละ 52.9 ระบุ ความไม่ปลอดภัยจากการท่องเที่ยว ร้อยละ 51.5 ระบุ ความไม่ปลอดภัยต่อ เด็กและสตรี เช่น ความรุนแรง การถูกทำร้าย ถูกทารุณ การข่มเหงรังแกคุกคามทางเพศ นอกจากนี้ ร้อยละ47.6 ระบุแก๊งมั่วสุม ยาเสพติด ขี้เหล้า เมายา ร้อยละ 37.2 ระบุ การก่อสร้างบ้าน บ้านทรุด อาคารไม่ได้มาตรฐาน ขาดการคุ้มครองที่ดีให้ประชาชน ร้อยละ 35.6 ระบุ ไฟไห้ม ภัยพิบัติต่าง ๆ ร้อยละ 34.9 ระบุ ความไม่ปลอดภัยในโลกโซเชียลต่างๆ   ทั้งนี้ ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงประสบการณ์เคยพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.4 เคยพบเห็น ตำรวจ จุดตรวจป้องกันอาชญากรรม และร้อยละ 52.9 เคยพบเห็น เจ้าหน้าที่รัฐ ติดตามความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน และที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.4 เห็นด้วยที่รัฐบาลควรลงทุนปฏิรูปด้านความปลอดภัยของประชาชนทั้งระบบครบทุกด้านและส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.5 เห็นด้วยต่อการเพิ่มโทษเอาผิดต้นตอความไม่ปลอดภัยให้แก่ผู้อื่น

อ่านเพิ่มเติม