ข่าวเด่นเกาะกระแส

ธปท.ประกาศ 12 เม.ย.ธนาคารไม่หยุด

  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนั้น ธปท.พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน    

อ่านเพิ่มเติม