อาชญากรรม

1 ก.ย. ยกเลิกใช้สำเนาทะเบียนบ้านบัตรปชช.

  พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อสังการในที่ประชุมครม.เรื่องการให้บริการกับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ โดยประชาชนไม่ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนมาใช้ในการยื่นเอกสารเมื่อใช้บริการจากหน่วยงานราชการ จากเดิมนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เห็นผลสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ส่งคำสั่งไปยังทุกกระทรวงแล้ว ให้เห็นผลในสิ้นเดือน ส.ค.นี้แทน เนื่องจาก แต่ละกระทรวงจะต้องไปสำรวจกระบวนการต่างๆที่จะให้บริการกับประชาชน แบบไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน   นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงปัญหาการจราจรจากขบวนของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ว่าในการเดินทางไปยังที่ต่างๆของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นภารกิจที่รีบเร่ง จึงทำให้มีขบวนและจัดรถนำตาม มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยซึ่งนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วง ไม่อยากให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน จึงมีนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีดำเนินการอย่างรัดกุมรอบคอบ ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากมีความจำเป็นต้องขอทางจะต้องปิดเส้นทางใดระยะสั้นประมาณ 1 นาที เพื่อให้ขบวนผ่านไป รวมถึงเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้กันขบวนจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยอย่าให้เกิดการรายงาน ว่ากระทำการใดที่ไม่เหมาะสมกับประชาชน พล.ท.สรรเสริญ ยังเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อสังการในที่ประชุมครม.เรื่องจากช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ โรดแมปการเลือกตั้ง จึงได้มีการจัดทำคลิปวีดีโอที่หวังผลทางการเมือง โดยใช้เด็กเป็นตัวละครของคลิป นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ไม่เหมาะสม เพราะเด็ก คือเยาวชนของชาติที่จะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ ขออย่าพยายามดึงเด็กมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยเฉพาะเรื่องโรดแมป การเลือกตั้ง ที่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามโรดแมปกติกา อีกไม่นานพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งจะทยอยออกมาและมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งชัดเจนอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีคลิปวีดีโอสอบถามประชาชนเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ   นายกรัฐมนตรี จึงขอให้กลับไปดูตัวเลขดัชนีชี้วัดของหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศที่บ่งบอกว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการประมงผิดกฎหมาย ด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ในร้อยละ 80 ดีกว่าในรอบ 62 เดือน ส่วนคุณภาพของประชาชนจะดีขึ้นต้องประกอบ 2 เรื่องคือนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนของหน่วยงานของรัฐที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผล อีกทั้งประชาชนต้องพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศจึงจะได้รับประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม