breaking news

คสช.ปลดล็อกการเมืองธ.ค.61 พาประเทศไปสู่การเลือกตั้ง 24 ก.พ.62

  ผลหารือแม่น้ำ 5 สายร่วมกับบรรดาพรรคการเมือง รัฐบาลคสช.เตรียมปลดล็อกธ.ค.61พาประเทศไปสู่การเลือกตั้งก.พ.62กลางม.ค.62 รู้ชื่อผู้เสนอตัวชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่   เมื่อวันที่7ธ.ค.61 ผลการประชุมจัดทำแผนขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างพรรคการเมือง และแม่น้ำ 5 สาย นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ชี้แจงว่า โรดแมปทางการเมืองในเดือนธ.ค. 2561 ก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกา จะปลดล็อกการทำกิจกรรมทางการเมือง คำสั่งและประกาศคสช. จำนวน9 ฉบับ (ยกเว้นในข้อที่ไม่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม)และในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ กตต.ประกาศใช้ระเบียบการเลือกตั้งสส.วันที่ 28 ธ.ค.รัฐบาลจะหยุดเสนอร่างพ.ร.บ.ให้กับสนช.   ส่วนเดือน ม.ค.2562 วันที่ 2ม.ค. ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้หาเสียงได้ วันที่ 4 ม.ค. กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครสส.จำนวนสส.แต่ละจังหวัด เขตเลือกตั้งสถานที่รับสมัครแบบบัญชีรายชื่อและระหว่างวันที่ 14-18 ม.ค.2562เปิดรับสมัครสส.จำนวนและให้แจ้งชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นนายกฯ วันที่ 25 ม.ค.2562ประกาศรายชื่อผู้สมัครแบ่งเขต บัญชีรายชื่อของทุกพรรค   เดือนก.พ.2562ในวันที่ 4-16 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และกำหนดวันที่15 ก.พ. หยุดการพิจารณากฎหมาย จากนั้นที่ 17 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 24 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้ง เดือนเม.ย.2562 ในวันที่ 25 เม.ย. เป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง และในวันที่ 28 เม.ย. เป็นวันสุดท้ายที่คสช. จะคัดเลือก ส.ว. 250 คน นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศแต่งตั้งต่อไป   จากนั้นวันที่ 9 พ.ค.จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาครั้งแรก และจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เลือกนายกรัฐมนตรี ตั้งครม.และครม.ถวายสัตย์ฯ ซึ่ง ครม.และคสช. จะพ้นจากตำแหน่ง และครม.ใหม่แถลงนโยบาย (ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันถวายสัตย์ฯ)     ที่มา โพสต์ทูเดย์ 

อ่านเพิ่มเติม